Rullekompaktor

Rullekompaktor


Vi selger rullekompaktorer. Vi har fokus på kvalitet og driftssikkerhet, og bruker derfor kun de beste rullekomaktorene på marketdet.

Mobil rullekompaktor GT-M 1750

Stor volumredusering gir besparelser på transportkostnader. Fleksibilitet og mobilitet i din avfallsløsning.Den mobile rullekompaktor fra Unotech har ingen spesielle krav for oppsett. Den kan justeres slik at den passer til standardkontainer opp til 7 meter. Den er ideel til neddeling av større materialer og kan redusere volumet av f.eks. trepaller med opp til 80%.

Gigant GT 1750

Rullekompaktor GIGANT GT 1750 fra unotech er fremragende til komprimering av større mengder avfall.


Affallsknuseren - Gir plass til mer avfall i samme kontainer!


Materialer som paller, trekasser, møbler, og andre lette metall gripes av den rullende valsen som knuser og komprimerer alt avfall. Kontaineren fylles opp til 4 ganger så mye, da kontaineren utnyttes fullt ut, og det blir færre tømninger av kontaineren. Rullekompaktor gigant GT 1750 utmerker seg ved å være høyt robust og servicevenlige, samt at den er veldig enkel å  håndtere. Valsen kjører over avfallet med et elektro-hydraulisk system, og den kan stilles inn slik at den passer til lengden på den gitte kontainer.

Ta  kontankt med oss på :

post@unotech.no

+47 916 43 580


Unotech AS

Stubberudveien 106B

3031 Drammen

Copyright (C) 2017 - Webdesign av HCXpress AS - post@hcxpress.no