Vaskeanlegg

Vaskeanlegg


Vi leverer alt fra små til store, fra manuelle til mer automatiske vaskeanlegg.

For å få priser ta kontakt med oss.

BWK 1300

Innvendig og utvendig rengjøring av beholdere opp til 1100 liter.


 • Optimal rengjøring ved hjelp av 3 dimensjonale høytrykkshoder.
 • Helautomatisk vaskeprogram i en lukket kabin.
 • Høyere gjennomstrømning sammenlignet med forrige modell.
 • Kan utstyres med vanngjennvining, desinfeksjon, rengjøringsmidler, og automatisk uttøming av avfall.
 • Vaskevannet lekker ikke ut under eller etter renseprosessen.
 • Lavt vann- og energiforbruk på grunn av gjenvinningssystem.
 • Utstyres med høytrykk eller lavtrykk pumpe.
 • Bruker- og vedlikeholdsvennlig.
 • Modulsystem, kan utvides.
 • Utstyrt med modem for fjernvedlikehold.
 • Spesial løfting og tilting mekanisme.
 • 360 grader beholder rotasjon under renseprosessen.


BWA Compact

Dersom du vasker både store og små beholdere/kontainere er dette et bra system for deg. Rengjør enten en stor eller to små beholdere.

 • Betydelig besparelse i forhold til manuell vask.
 • Systemet klarer 2 beholdere på 360 liter, eller en kontainer på opptill 1100 liter.
 • Utvendig rengjøring med håndholdt pistol.
 • Høytrykkspumpe med driftstrykk 120 bar.
 • Restavfall materiale blir samlet opp i en filterkurv.
 • Lavt vannforbruk
 • Tidsstyrt rengjøring
 • Solid rustfritt stål

BWA Basic Plus

Automatisk inn- og utvendig vask av kontainere opp til 240 liter.

 • Betydelig tidsbesparelse sammenlignet med manuell vask.
 • Høytrykkspumpe  med driftstrykk  120 bar.
 • Tidsstyrt vaskeprosess.
 • Lavt vannforbruk.
 • Både kaldt og varmt vann kan benyttes.
 • Enkel å bruke og vedlikeholde.
 • Restavfall materiale blir samlet opp i en filterkurv.
 • Solid rustfritt stål.
 • Modulsystem , kan utvides.
 • Høy timekapasitet med konstant rengjøringskvalitet.

BWA Basic

Gjennomprøvd standardmodell for beholdere opp til 360 liter.

 • Den skitne beholderen vippes eneklelt opp på rengjøring plattformen.
 • Med et trykk på startknappen  starter tidsbestemt  vaskeprosessen  automatisk.
 • Mens det rengjøres innvendig med det tredimensjonale høytrykks-spray hodet, kan en bruker rengjøre den ytre delen med en manuell høytrykksvasker.

BWA Economy

Det rimligste alternativet for rengjøring av de mindre beholderne, opp til 360 liter.


 • Innvendig høytrykksrengjøring.
 • Utvendig manuell rengjøring.
 • Lavt vannforbruk.
 • Både kaldt og varmt vann kan benyttes.
 • Enkel å bruke og vedlikeholde.
 • Restavfall materiale blir samlet opp i en filterkurv.
 • Solid rustfritt stål.
 • Modulsystem , kan utvides.

DWA 500

Automatisk innvendig og utvendig rengjøring av standard  og individuelle beholdere opp till 240 liter.


 • Tilgjengelig i lavt eller høyt trykk.
 • Høy gjennomstrømming.
 • Konstant rengjøringskvalitet.
 • Tidsstyrte arbeidstrinn.
 • Lavt vann- og energiforbruk på grunn av gjenvinningssystem.
 • Høytrykkspumpe med driftstrykk 120 bar.
 • Solid rustfritt stål.
 • Enkel å bruke og vedlikeholde.
 • Modulsystem, kan utvides.
 • Svært økonomisk på da den kan kjøres av en mann.
 • Drifts datainnsamling.
 • Standard utstyrt med modem for fjernvedlikehold.

KER 240

Beholder/Kontainer rengjøringssystem for beholdere opp til 240 liter.

Beholderen er plassert i spesielle hydraulisk vippesystem og bringes inn i kabinen som lukkes automatisk. Etter at den er tømt, blir det automatisk rengjort innvendig og utvendig med spesielle munnstykke systemer på et driftstrykk på 120 bar. Rengjøring, desinfisering eller luft frisket midler kan legges til etter behov. Når rensingen er fullført, blir beholderen automatisk tilbake til utgangsposisjonen.


 • Tømmer og renser eneklt i en operasjon.
 • Automatisk programkjøring for 120 og 240 liters beholdere.
 • Tidsstyrt vaskeprosess.
 • Lavt vannforbruk.
 • Enkel å bruke og vedlikeholde.
 • Solid rustfritt stål.
 • Modulsystem , kan utvides.
 • Standard utstyrt med modem for fjernvedlikehold.

MRA 1300

Mobilt kontainer rengjøringssystem for 2- / 4 hjulkasser og individuelle beholdere opp til 1100 liter.


 • Selektiv rengjøring av to-hjul eller 4-hjuls beholdere
 • Innvendig og utvendig rengjøring av beholder/kontainer i en helt lukket kabin med spesielle tredimensjonale rengjøringshoder og roterende dyser
 • Standard utstyr med vann resirkulering, duft og / eller desinfeksjonsmiddel og automatisk solid rusk utslipp.
 • Kontainer rotasjon under renseprosessen.
 • Varmegjenvinning for vaskevann muliggjør vasketemperatur på opp til 70C.

Ta  kontankt med oss på :

post@unotech.no

+47 916 43 580


Unotech AS

Stubberudveien 106B

3031 Drammen

Copyright (C) 2017 - Webdesign av HCXpress AS - post@hcxpress.no